Frågor & svar

Frågor & svar

Frågor & svar

Hur hittar jag enklast till er

Vi håller till i sjömansskolans lokaler på Långholmen Mälarvarvsbacken 2, 117 33 Stockholm

Information med anledning av Covid19

Marinskolan af Steinweg  följer myndigheternas råd och anvisningar och uppdaterar oss löpande om gällande restriktioner. Rutiner för handhygien finns uppsatta i lokalen och utbildning med föranmälda deltagare med kontaktuppgifter anses inte som en allmän sammankomst, har Marinskolan af Steinweg utbildningarna på plats i våra lokaler.  Trots lättnader i restriktionerna har Marinskolan af Steinweg valt att fortsätta begränsa antalet deltagare om max 16 personer på samtliga kurser, förutom de onlinekurser vi erbjuder.

De teoretiska kurserna som hålls i Marinskolans lokaler, förväntas anmälda kursdeltagare följa Folkhälsomyndighetens råd,  är du sjuk eller har symtom ska du stanna hemma och anmäla sjukdom till oss.

Har du symtom eller är sjuk vid kursstart får du boka om din plats, förutsatt att du  meddelar oss detta innan kursstart. Om du inte meddelar sjukdom till Marinskolan af Steinweg innan kursstart gäller de vanliga reglerna för avbokning.  Sker det några förändringar i restriktionerna från myndigheterna meddelar vi det till berörda kursdeltagare.  

Zoom

Marinskolan af Steiwneg använder sig av Zoom för att kunna genomföra onlinekurserna. Du som kund och deltagare i onlinekurserna, behöver kostnadsfritt ladda ner Zoom till din dator, platta eller telefon för att kunna delta i dessa kurser. Du laddar ner Zoom till din dator via länken zoom.us/download eller via google apps eller app store för din telefon och plattan. 

Examination

Du väljer förutom ett kursdatum även ett datum för examination.  Detta göra du enklast genom att besöka NavX där du kan boka examination för förarintyg. Du väljer om examinationen sker i lokal i Stockholmsområdet eller på distans. Vid färdigställt prov rättar examinatorn ditt prov enskilt tillsammans med dig när du har skrivit klart.

Examinationsavgift 

625kr för examination och 65kr för blå boken

Blå boken

Den blå intygsboken som utfärdas av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) innehåller kompetensintyg som du behöver för att visa att du kan framföra en fritidsbåt på ett säkert sätt.

Intygen får du efter godkänt förhör av en förhörsförrättare i NFB. Det finns 14 st typer av intyg avsedda för fritidsbåtsliv.
En presentation av de olika intygen återfinner du på NFB:s hemsida www.batlivsutbildning.se under rubriken INTYG.
Den blå intygsboken som är tillämplig inom hela EU beskriver intygen på svenska, engelska, franska, tyska och spanska.

Den blå intygsboken utgör i allt högre grad ett krav då du ska hyra båt i utlandet.

Vad händer om jag inte klarar examinationen 

Du får boka och bekosta en ny examination. 

Behöver jag köpa böckerna
Marinskolan af Steiwneg rekommenderar att du gör det, då kursen är uppbyggd kring den rekommenderade litteraturen och vissa kurser kräver att du har studerat innan kursstart. 

Avbokning 
Om du avbokar tidigare än 14 dagar innan kursens startdatum, återbetalar vi hela kursavgiften. 

Sjukdom
Om du blir sjuk och inte kan delta på bokad kurs krävs det läkarintyg för att du skall få byta kursdatum eller att du skall få tillbaka hela kursavgiften. Du skall anmäla sjukdom senast 24 timmar innan kursstart.

Överlåtelse av kursplats
Du får överlåta en kursplats till någon annan, men du måste meddela Marinskolan af Steinweg detta. Senast 24 timmar innan kursstart och att personen du överlåter platsen till uppfyller kraven för kursen. 

Ombokningar
Om du vill boka om dina kursdatum av personliga skäl gäller ovanstående regler, men det är  fritt att byta datum fram tills två veckor innan kursstart. 

Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra din bokning inom 14 dagar, från det datum när du har bokat din kursplats. Är det kortare än 14 dagar tills kursen startar gäller ångerrätten fram tills dagen före kursstart. Meddela detta till  Marinskolan af Steiwneg via telefon eller e-post. Om du inte dyker upp på kursen utan att meddela frånvaro ger det dig inte rätt att slippa kursavgiften enligt distansavtalslagen, utan  debiteras med full kursavgift.

Återbetalning
När du ber att få din inbetalning återbetald och har angivet bank och kontonummer till oss och är berättigad till återbetalning enligt bokningsreglerna genomför vi återbetalningen inom 7 arbetsdagar.

Förhandskrav
Det är viktigt att du sätter dig in vilka olika förhandskrav som gäller för din bokning av kurs. Marinskoaln af Steinweg kan inte ta ansvar för att du har anmält dig till en kurs, du inte uppfyller förhandskraven till. 

Inställd kurs
Vi ställer endast in en kurs i nödfall, men vi reserverar oss för att vi får ställa in om det är färre än åtta deltagare. Vi meddelar i regel minst en vecka i förväg men i pandemitider kan det bli med kortare varsel.

Kontakta oss