Båtpraktik dag

Båtpraktik dag

Båtpraktikintyg dag

Marinskolan af Steinweg kommer att erbjuda båtpraktik dag under våren 2022 med reservation för dröjsmål. 

Väljer du att läsa någon av våra kurser och vill ta båtpraktik intyget hjälper vi er att hitta en auktoriserad förhörsförrättare för båtpraktik om vi inte kan erbjuda båtpraktiken på Marinskolan af Steinweg.  

Om kursen

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg  och kustskepparintyg. 

Under Båtpraktik dag går vi bl.a. igenom säkerhetsutrustning, pratar säkerhet ombord,  övar losskastning och tilläggning , bekantar oss med GPS och zoom funktionerna på GPS:n.  Vi pratar och testar  propellerverkan samt gör man-över-bord-övning mm.

Kunskapsfodringar för båtpraktik dag hittar du här.

Krav

Båtpraktikintyg (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.

Båtpraktikintyg (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg

Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

Kostnad

1000kr för tidigare kursdeltagare på någon av  Marinskolan af Steinwegs kurser

(Du anger fakturanumer från tidigare kurs i beställningen av båtpraktik)

1300kr för nya kunder 

Matilda tränar på framförandet av båt i okänt vatten.

Boka kursen "båtpraktik dager" här!